باکس آفیس ایران

رتبهفیلمهفتهتعداد سالنفروش هفتگی (تومان)فروش کل (تومان)
1 تنگه ابوقریب (بهرام توکلی)7157117.32 میلیون 4.48 میلیارد
2 کاتیوشا (علی عطشانی)95645.34 میلیون 2.31 میلیارد
3 شعله ور (حمید نعمت الله)68334.98 میلیون 995.56 میلیون
4 هزارپا (ابوالحسن داودی)122729.66 میلیون 35.59 میلیارد
5 داش آکل (محمد عرب)47824.83 میلیون 292.63 میلیون
6 بدون تاریخ بدون امضا (وحید جلیلوند)32219.78 میلیون 4.81 میلیارد
7 آخرین بار کی سحر را دیدی؟ (فرزاد موتمن)43714.67 میلیون 153.46 میلیون
8 دارکوب (بهروز شعیبی)131311.27 میلیون 2.14 میلیارد
9 همه چی عادیه (محسن دامادی)6297.53 میلیون 252.26 میلیون
10 چراغ های ناتمام (مصطفی سلطانی)3277.50 میلیون 42.64 میلیون
11 یک کیلو و بیست و یک گرم (رحیم طوفان)3337.47 میلیون 56.86 میلیون
12 دم سرخ ها (آرش معیریان)8155.80 میلیون 2.40 میلیارد
13 خاله قورباغه (افشین هاشمی)13383.41 میلیون 2.34 میلیارد
14 پشت دیوار سکوت (مسعود جعفری جوزانی)6162.94 میلیون 139.52 میلیون
15 من دیوانه نیستم (علیرضا امینی)972.48 میلیون 388.10 میلیون
16 راه رفتن روی سیم (احمدرضا معتمدی)691.45 میلیون 53.69 میلیون
17 تگزاس (مسعود اطیابی)2311.14 میلیون 14.40 میلیارد
18 هشتگ (رحیم بهبودی فر)03568 هزار 10.90 میلیون
19 دلم می خواد (بهمن فرمان آرا)152320 هزار 1.54 میلیارد
20 دشمن زن (کریم امینی)152301 هزار 3.18 میلیارد
21 در وجه حامل (بهمن کامیار)153224 هزار 147.37 میلیون
22 فیلشاه (انیمیشن) (هادی محمدیان)28448 هزار 7.90 میلیارد
23 مرداد (بهمن کامیار)13124 هزار 111.62 میلیون